• TEL. & FAX. 0-3490-0944-5
  • nitioffice@yahoo.com,niti_en@yahoo.com
  • Mon - Sat 8:00 - 17:00, Sunday - CLOSED

Nitinattakorn

Engineering

Engineering

Nitinattakorn

Engineering

Engineering

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของทางเรา เนื้อหาในเว้บไซด์นี้ประกอบไปด้วย ความเป็นมาของบริษัท และ รายละเอียดการให้บริการ ให้คำปรึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบน้ำประปาและน้ำเสียทุกชนิด บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง ได้มีการพัฒนาทางด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผลงานต่างๆ รวมถึงการขยายพื้นที่ เครือข่ายองค์กร นอกจากนั้นยังต้องรักษาความต่อเนื่องของงาน พร้อมกับสร้างความยั่งยื่นให้กับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เราหวังว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา

Our Service

Nitinattakorn Engineering Co.,Ltd.

1.ดำเนินการผลิต จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล, โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
2.จัดทำระบบผลิตน้ำประปา น้ำอุปโภคและบริโภค (WATER TREATMENT SYSTEM)
3.จัดทำระบบน้ำอ่อน น้ำบริสุทธิ์ (DEMINERALIZATION SYSTEM)
4.งานรับจ้าง ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียและรับจ้างผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่าย
5.ให้บริการเช่าระบบผลิตน้ำ